19.06.2019: Sastanak Savjeta za kvalitet

19.06.2019: Sastanak Savjeta za kvalitet

Dana 19.06.2019. godine u Sali BAS TC4 na Institutu „Kemal Kapetanović“ u Zenici održan je 06/2019 sastanak Savjeta za kvalitet. Na sastanku se između ostalog raspravljalo o prelasku na novo izdanje standarda BAS EN ISO 17025:2018. Članovi Savjeta za kvalitet su iznijeli svoja mišljenja vezano za način implementacije pojedinih zahtjeva standarda.

Posebna pažnja posvećena je novim zahtjevima standarda – procjeni rizika u laboratorijama (tačke 4.1 i 8.5), izjavi o usaglašenosti te pravilu odlučivanja.

Dogovorene su dalje aktivnosti po pitanju prelaska na novo izdanje standarda BAS EN ISO 17025:2018.