Rukovodilac laboratorije

Mr.sc. Mirnes Durakovič CV

email:
Mirnes.durakovic@ikk.unze.ba

Tehnički rukovodilac laboratorije/rukovodilac kvaliteta

Mr.sc. Sanela Beganović CV

email:
Sanela.beganovic@ikk.unze.ba

 • Mjerenje emisije stetnih materija u atmosferu i utvrdjivanje stepena efikasnosti rada uredjaja za otprasivanje;
 • Kontinuirano mjerenje zagadjenosti zraka (talozni prah, lebdece cestice, SO2,H2S, CO, NOX, organske materije, teski metali i dr.);
 • Uvodjenje monitoringa izvora zagadjivanja, zagadjenosti zraka
 • Izrada katastra zagadjivanja zraka;
 • Pracenje kvaliteta vazduha u vrijeme epizodnih alamantnog stanja zagadjenosti zraka i izrada programa mjera;
 • Unapredjivanje tehnologija preciscavanja otpadnih gasova;
 • Unapredjenje tehnoloskih proseca i rada postrojenja radi smanjenja emisije stetnih materija;
 • Provjera efikasnosti rada i regulacije ventilacionih sistema;
 • Kontinuirana mjerenja kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda;
 • Izrada katastra zagadjivaca voda;
 • Pracenje vodnih resursa;
 • Provjera efikasnosti rada postrojenja za preciscavanje i optimiziranja rada uredjaja;
 • Ispitivanja otpadnih voda i vodotoka;
 • Uvodjenje novih tehnologija za preciscavanje otpadnih voda (magnetna flokulacija, izdvajanje ulja, preciscavanje);
 • Mjerenje protoka u kanalima i cijevima pod pritiskom;
 • Analize mogucnosti tretmana otpadnih materija,
 • Naucno-istrazivacki rad i razvoj novih metoda u cilju sagledavanja i rjesavanje kompleksnih i multidisciplinarnih problema zastite okoline;
 • Izrada studije podobnosti ;
 • Izrada analiza i studija u oblasti zastite okoline za potrebe prostornog i urbanistickog planiranja;
 • Davanje misljenja za izgradnju i rekonstrukciju industrijskih objekata; – Vodjenje strucne problematike i koordinacija svih poslova u oblasti zastite okoline na podrucju opcine Zenica;
 • Pregled opreme iz uvoza radi oslobadjanja placanja carine.