Rukovodilac/Tehnički rukovodilac laboratorija

Mr. sc. Branka Muminović dip.inz. CV

email:
Branka.muminovic@ikk.unze.ba

Rukovodilac kvaliteta

Sinha Korlat dip.inz.

email:
Sinha.korlat@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/116
Fax: 032 247 980 

Akreditacije i ovlaštenja možete pogledati ovdje.

Galerije mehaničkog ispitnog laboratorija i mehaničkog kalibracionog laboratorija možete pogledato ovdje.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Mehanički laboratorij je ispitni i kalibracioni laboratorij unutar Zavoda za fizičku metalurgiju  organizacione jedinice Institut “Kemal Kapetanović” u  Zenici.

Osnovna djelatnost Mehaničkog laboratorija je ispitivanje karakteristika različlitih uglavnom metalnih materijala statičkim i dinamičkim djelovanjem sile na različitim temperaturama i kalibracija mjerne opreme  za silu, moment sile i tvrdoću.

Mehanički laboratorij formiran je odmah po osnivanju Instituta i ima tradiciju više od 50 godina rada. Ispitivanja u Mehaničkom laboratoriju bila su sastavni dio kontrole procesa i unapređenja tehnologije rada tadašnje Željezare Zenica. Od formiranja laboratorija do danas rađena su ispitivanja za naučno – istraživačke i diplomske radove kao i magistarske i doktorske disertacije.

Mehanički laboratorij je 1998. godine akreditovan za mehanička ispitivanja metalnih materijala i kalibraciju mjerne opreme za silu, moment sile i tvrdoću od strane Bosansko-hercegovačkog tijela za akreditaciju, koje je djelovalo pri Zavodu za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente BiH (sada Institut za akreditiranje BiH) u skladu sa standardom EN 45001:1989.

U prvoj polovini 2003. godine Mehanički laboratorij je reakreditovan prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2000 od strane Instituta za akreditiranje BiH za obavljanje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala i kalibraciju mjerne opreme za silu, moment sile i tvrdoću. Isti Institut je 2007., 2011. i 2015.  godine produžio Akreditaciju Mehaničkog ispitnog i kalibracionog laboratorija.

U januaru 2011. godine u toku pripreme Instituta za akreditiranje BiH za ulazak u Evropski registar akreditovanih tijela, Mehanički ispitni i kalibracioni laboratorij ispunjava uslove i dobija akreditaciju od strane NA akreditacionog organa prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006.

Od juna 2011. Mehanički ispitni laboratorij posjeduje ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda (Čelik za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke i  armaturne mreže EN 10080; BAS EN ISO 15630-1; BAS EN ISO 15630-2).

Područje aktivnosti Mehaničkog ispitnog laboratorija:

 • Ispitivanje zatezanjem na sobnoj i povišenim temperaturama (mjerenje sile od 50 N do 500 kN, praćenje ispitivanja putem softwera testXpert, mogućnost ispitivanja tehnoloških i mašinski obrađenih ispitnih epruveta, ispitivanje do +8500C),
 • Ispitivanje tvrdoće u laboratoriju (metod Brinel: HBW 2,5/187,5, HBW 5/750, HBW
 • 10/1000, HBW 10/3000; metod Vikers: HV 5, HV 10, HV 30; metod Rokvel: skala HRC),
 • Ispitivanje tvrdoće na terenu (HBW, HRC, HV, LG, LD),
 • Ispitivanje utrošene energije udara na sobnoj i sniženim temperaturama (do -600C),
 • Ispitivanje savijanjem i povratnim savijanjem,
 • Ispitivanje žice uvijanjem i naizmjeničnim savijanjem,
 • Ispitivanje sajli, lanaca, mreža, poklopaca do ispitne sile i/ili sile prekida/loma,
 • Određivanje dinamičke čvrstoće,
 • Ispitivanje trajnim opterećenjem – puzanjem.

Područje aktivnosti Mehaničkog kalibracionog laboratorija:

 • Kalibracija uređaja za mjerenje sile:
  • prese, kidalice, dinamometri,
  • u skladu sa BAS EN 7500-1, BAS EN 12390-4,
  • osiguranje sljedljivosti do međunarodnog i/ili nacionalnog etalona,
  • mjerno područje od 50 N do 3000 kN,
  • klasa 1 ili bolja,
  • CMC laboratorija:

0,20 % za 50 N do 500 N
0,24 % za 500 N do 10 kN
0,12 % za 10 kN do 500 kN
0,65 % za 500 kN do 3000 kN

 • Kalibracija uređaja za mjerenje tvrdoće

Aparati za ispitivanje tvrdoće metodom Brinela:

 • u skladu sa BAS EN ISO 6506-2 – indirektna metoda,
 • osiguranje sljedljivosti do međunarodnog i/ili nacionalnog etalona,
 • mjerna područja: HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/1000; HBW 10/3000, CMC laboratorija:

7,1 HBW za 2,5/187,5 HBW,
3,9 HBW za 5/750 HBW,
6,9 HBW za 10/1000 HBW,
5,4 HBW za 10/3000 HBW,

Aparati za ispitivanje tvrdoće metodom Vikersa:

 • u skladu sa BAS EN ISO 6507-2 – indirektna metoda,
 • osiguranje sljedljivosti do međunarodnog i/ili nacionalnog etalona,
 • mjerna područja:  HV5, HV10, HV30, HV 0,3,
 • CMC laboratorija:

0,11 x 102 HV za HV 5,
9,1 HV za HV 10,
8,2 HV za HV 30,    0,41 x 102 za HV 0,3.

Aparati za ispitivanje tvrdoće metodom Rokvela:

 • u skladu sa BAS EN ISO 6508-2 – indirektna metoda,
 • osiguranje sljedljivosti do međunarodnog i/ili nacionalnog etalona,
 • mjerna skala HRC,
 • CMC laboratorija:

0,70 HRC za 20 HRC do 30 HRC,
0,69 HRC za 35 HRC do 55 HRC,
0,66 HRC za 60 HRC do 70 HRC.

Kalibracija moment ključeva:

 • u skladu sa BAS EN ISO 6789,
 • osiguranje sljedljivosti do međunarodnog i/ili nacionalnog etalona,
 •  mjerno područje od 10 Nm do 500 Nm, 
 • CMC laboratorija: 0,34 %.

Kalibracija uređaja sa klatnom:

 • u skladu sa BAS EN 10045-2,
 • direktma kalibracija – provjera geometrije uređaja.

Ostala područja aktivnosti Mehaničkog laboratorija:

 • Istraživanje u okviru diplomskih, magistarskih i doktorskih radova,
 • Organizacija interkomparacija sa laboratorijama iste i slične djelatnosti u zemlji i inostranstvu i analiza rezultata,
 • Tehnički nadzor kod mehaničkih ispitivanja metalnih materijala,
 • Edukacija istraživača iz drugih kompanija.