Rukovodilac zavoda

Dr sc. Behar Alić dip. ing. CV

email:
Behar.alic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/160
Fax: 032 247 980

Tehnički rukovodilac

Sadeta Balić CV

email:
Sadeta.balic@ikk.unze.ba

Općenito o Zavodu

Zavod za zavarivanje egzistira u okviru Instituta “Kemal Kapetanović” gotovo od osnivanja samog Instituta. Tadašnja ekspanzija metalne industrije direktno je uticala između ostalog i na razvoj tehnike i tehnologije zavarivanja u pogledu opreme, obučenosti kadra, razvoja novih kvaliteta osnovnih materijala kao i razvoja dodatnih materijala za zavarivanje, koji su našli primjenu kod izrade konstrukcija u zavarenoj izvedbi.

Kao rezultat nastojanja da se omogući rješavanje problema iz oblasti zavarivanja u industriji uz raspoloživost potrebnom infrastrukturom u ukviru Instituta, formiran je Zavod za zavarivanje.

Zavod za zavarivanje kao jedna od organizacionih jedinica u okviru Instituta ne bi mogao zadovoljiti u potpunosti sve zahtjeve, koje postavlja sve zahtjevnije tržište, bez podrške drugih zavoda, odnosno laboratorija koje u okviru njih egzistiraju. Tu spadaju Mehanički laboratorij  (mehanička ispitivanja, statička i dinamička), Fizikalni laboratorij (ispitivanja metodama bez razaranja), Metalografski laboratorij (metalografska ispitivanja), Hemijski laboratorij  te Zavod za mašinstvo (izrada epruveta i uzimanje uzoraka za ispitivanja).

Zavod je zahvaljujuci prije svega kvalitetu svojih usluga stekao renome jednog od vodećih, u ovoj oblasti na našim prostorima.

 Djelatnost zavoda

Djelatnost Zavoda za zavarivanje ogleda se u sljedećem:

Ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača – zavarivanje topljenjem (sertifikacija zavarivača) u skladu sa standardom BAS EN ISO 9606-1 (za čelike) za postupke: REL (111); TIG (141); MIG (131); MAG (135); plinski (311).

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala u skladu sa standardom BAS EN ISO15614-1 (za elektrolučno zavarivanje čelika) te izdavanje odgovarajućeg sertifikata.

Obuka kandidata za zavarivače za sljedeće postupke zavarivanja:

  • Ručno elektrolučno oplaštenom elektrodom (111-REL),
  • Elektrolučno zavarivanje u zaštiti plina CO2 (135-MAG)
  • Elektrolučno zavarivanje sa netopivom volframovom elektrodom u zaštiti argona (141-TIG),
  • Plinsko zavarivanje plamenom kisik-acetilen (311-plinsko),

Poslovi nadzora kod izvođenja zavarivačkih radova.

Poslovi sanacije i revitalizacije vitalnih mašinskih dijelova – usluge iz oblasti reparaturnog zavarivanja.

Konsultantske usluge iz oblasti tehnike i tehnologije zavarivanja.

Poslovi organizacije i obezbjeđenja prostora za prezentaciju proizvođača opreme i dodatnih materijala za zavarivanje.

Posredovanje kod poslova ispitivanja aparata za zavarivanje.

Posredovanje kod poslova ispitivanja zavarenih spojeva, koji se odnose na mehanička (statička i dinamička), metalografska (mikro i makro), hemijska i ispitivanja metodama bez razaranja (radiografska, ultrazvučna, magnetna i penetrantska metoda te vizuelna uključujući endoskopiju) mogu se realizovati u sklopu aktivnosti drugih Zavoda Instituta.

Poslovni partneri 

Tokom svog dugogodišnjeg postojanja, Zavod je ostvario poslovnu saradnju sa velikim brojem firmi, odnosno preduzeća, među kojim su najznačajnija: “Arcelor Mittal”, Zenica; Termoelektrana “Kakanj”, Kakanj, “TMiH”, Novi Travnik, “Natron-Hayat”, Maglaj; Rudnik mrkog uglja Zenica; “Enikon”, Kakanj, Mašinski fakultet Zenica; “TOM”, G. Vakuf – Uskoplje; Fabrika soli, Tuzla; “Bioenergi”, Vitez; “Elektrovar”, Kakanj;  i niz drugih povremenih korisnika naših usluga.