Diseminacija projekta „Invest RM: Multi – factor Model for investments in the Row Material sector“ Showcase BiH

Diseminacija projekta „Invest RM: Multi – factor Model for investments in the Row Material sector“ Showcase BiH

Program :H2020; EIT RM Poziv: KAVA RIS (Regional Innovation Sheme); Cal 2017.

Naziv projekta: „ Invest RM: Multi – factor Model for investments in the Row Material sector“ Showcase BiH

Trajanje projekta: 01.01. 2018 do 31.12.2020

 

Kratko o Europskom institutu za inovaciju i tehnologiju (EIT)

Europski institut za inovaciju i tehnologiju (EIT) osnovan je 2008. godine kao istraživačka i razvojna agencija Europske unije s ciljem poticanja inovacija i poduzetništva u sektorima od strateške važnosti Europske Unije. Operativne jedinice EIT-a su zajednice znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Community), koje imaju ulogu spajanja industrije i malih i srednjih poduzetnika s istraživačkim centrima i visokoobrazovnim institucijama iz prioritetnih sektora. EIT je dio programa HORIZON 2020 i financira se od strane Europske komisije.

Zajednica znanja i inovacija EIT RawMaterials osnovana je 2015. godine i najveći je konzorcij u sektoru mineralnih neenergetskih sirovina na svijetu. Konzorcij se sastoji od 125 partnera iz više od 20 zemalja EU, od kojih trećinu čine akademske isntitucije, trećinu istraživački instituti i trećinu tvrtke. EIT RawMaterials operativno je podijeljen na šest kolokacijskih centara (CLC), a Sveučilište u Zagrebu pripada u CLC East sa sjedištem u Wroclawu, Poljska. Misija EIT RawMaterialsa je povećanje konkurentnosti i poticanje održivog rasta europskog sektora neenergetskih mineralnih sirovina s ciljem sigurne opskrbe industrije Europske unije duž cijelog lanca vrijednosti. Programi i projekti koje razvijaju članice konzorcija EIT RawMaterials usmjereni su na poticanje poduzetništva, razvoj novih tehnologija i inovativnih rješenja te razvoj edukacijskih programa svih razina.

 

Međunarodni konzorcium sačinjavaju:

 1. Vodeći Partner: UNIVERZITET U ZAGREBU – Fakultet za rudarstvo, geologiju i petrohemiju(UNIZG-RGNF)
 2. KIC Ključni Partner: Montanuniversitaet Leoben (MUL)
 3. KIC Pridruženi Partner: Geološki Zavod Slovenije (GeoZS)
 4. KIC task partner: Cemex Hrvatska ltd.
 5. KIC task partner: Rudarski Institut Banja Luka
 6. KIC task partner: Univerzitet u Zenici – Institut “Kemal Kapetanović” Zenica (UNZE- IKK)
 7. KIC task partner: Rudarski Institut Tuzla
 8. KIC task partner: Rudarski Institut Prijedor

 

Saradnički tim UNZE – IKK

 1. Doc.dr.sc. Edin Terzić, vođa tima
 2. Derviš Dervišević, sekretar projekta i član tima
 3. Prof.dr.sc. Aida Mahmutović, član tima
 4. Doc.dr.sc Raif Seferović, član tima
 5. mr.sc. Amel Zahirović, član tima
 6. Dr.sc. Mustafa Hadžalić, član tima
 7. Fahrudin Tarahija dipl.inž., član tima

Finansijski efekat UNZE – IKK: UKUPNO : 26.151

2018.godina : 10.425 €
2019.godina : 6.372 €
2020.godina : 9.354 €

 

Opis projekta

Nakon desetljeća pada cijena roba, negativnim trendovima ulaganja, rasprava o rudarskim zakonima i povećanim ukupnim rizicima, rudarskapreduzeća se bore za opstanak u potrazi za novim održivim mogućnostima ulaganja. InvestRM projekt će stvoriti alat za donošenje odluka za preduzeća koja se bave procesiranjem sirovina i investitorima, rudarskim institutima, tehničkimUniverzitetima, preduzećima koja se bave geološkim istraživanjima, nevladinim udrugama, BiH vlastima i državnim institucijama, kako bi se olakšala ulaganja u sirovinskom sektoru. Projekt je usmjeren na Bosnu i Hercegovinu zbog potencijalakritičnih sirovina, ali će u potpunosti biti u drugim zemljama istoka i jugoistočne Europe (eSEE). Projekt će isporučiti strukturiranih podataka država (entitet based) zajedno s relevantnim i validirane zemljopisnom informacije o 120 kritičnih sirovina depozite i pojavama unutar BiH: antimon, boksita (kao potencijalni izvor elemenata rijetkih zemalja – Ree), fluorit i magnezita. Jedan od posebnih zadataka je uspostavljanje konstruktivnog dijaloga s minimalno 40 BiH malih i srednjih poduzeća i velikih poduzeća u cijeloj Banja Luci, Prijedoru, Tuzli i Zenici, info-dana u cilju da kroji funkcije InvestRM donošenja odluka. Projekt je podržan od strane pet ključnih Bosna-hercegovačkih rudarskih institucijama (Rudarski institut Banja Luka, Rudarski institut Prijedor, Rudarski institut Tuzla, Zavod za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Sveučilište u Zenici) i poduprta međunarodno priznatim institucijama Montanuniversitaet Leoben, Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Geological Survey Slovenije i Cemex Hrvatska.

 

Uloga Instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici

1. Obavljanje zadataka 2.2. Socijalnipaket i 2.4. Geološki paket pod RP2 za Federaciju BiH;

2. Updating i održavanje online model (društveni / geologiju za FBiH);.

3. Pružanje servisa za industriju i istraživanja (zadatak 4.4 FBiH);

4. Delegiranje jedne osobe u InvestRM Upravni odbor;

5. Organizacija info dana u Zenici,

 

Plan rada na projektu (prva godina)

Plan rada za prvu godinu provedbe projekta (2018.) je podijeljen u četiri radna paketa (RP1, RP2, WP 3 i WP5).

 

RP1 Upravljanje projektima

(1) uprave, financijskog izvješćivanja (Milestone: M6 i M12);

(2) projektnim sastancima koji se održavaju tromjesečno ili mjesečno kako bi se osigurala učinkovita provedba projekta.

 

RP2 Bosna i Hercegovina više faktora analize

(1) Kick off sastanak u Zagrebu (M1),

(2) priprema Pravni podaci paket (Milestone: M5);

(3) Priprava socijalna podataka paket (Milestone: M6),

(4) Priprema Economics podataka paket (Milestone: M8);

(5) Priprava Geological podataka paket (Milestone: M12) .

 

WP3 razvoj i održavanje InvestRM on-line modelu

(1) Razvoj InvestRM na liniji modelu (počevši od 2018, i dalje u 2019);

(2) Provjera CRM geološke baze podataka (s početkom u 2018, nastavak u 2019.)

 

WP5 InvestRM komunikacijski paket

(1) Postavljanje i maitaining javnu stranicu (korak za postavljanje na web stranici: M2);

(2) Priprema promotivni brošura / letak / natpis (Milestone: M12)