Odlukom Naučnog vijeća Instituta “Kemal Kapetanović” uz prethodnu saglasnost Senata Univerziteta  u Zenici 01.01.2021. godine formiran je Centar za politehniku (CZP). Centar ima 3 (tri) laboratorije:

 1. Laboratorij za tehnička mjerenja,
 2. Laboratorij za mašinsku obradu i
 3. Laboratorij za zavarivanje.

Jedna od tri navedene laboratorije (Laboratorij za tehnička mjerenja) je akreditirana. Ostale laboratorije, obuhvataju najveći dio poluindustrijskog kompleksa Instituta. Kombinacija akreditovane laboratorije i poluindustrijskog sektora idealna je kombinacija za realizaciju različitih naučno-istraživačkih, istraživačko-razvojnih projekata i stručnih radova, projekata vezanih za diplomske, magistarske i doktorske radove, kao i naučni i stručni rad unutar laboratorija CZP.

Laboratorij za tehnička mjerenja

Laboratorij za tehnička mjerenja (TM laboratorij) je kalibracioni laboratorij, akreditiran od strane BATA-e (u području kalibracija mjerila, senzora i uređaja temperature i pritiska). Laboratorij ima uređen sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018. U TM laboratoriji se izvode kalibracije mjerila, uređaja i senzora temperature i pritiska i to prema akreditiranim metodama iz skoupu dodatka akreditaciji Laboratorija za tehnička mjerenja izdatom od strane BATA-e.

U području temperature se koriste oprema i etaloni:

 1. Kupka : GEBRUDER HAAKE KG, Germany
 2. Kupatilo: KAMBIČ, Slovenia
 3. Peć: LEEDS&NORTHRUP, USA
 4. Peć: STROHLEIN INSTRUMENTS, Germany
 5. Digitalni multimetar Hewlett&Packard, te
 6. Različite vrste primarnih i radnih etalona (stakleni termometri, termoelementi, otporni termomertri),
 7. Samopokazni termometri sa senzorima tipa Pt100-otporničke sonde sa senzorima (termoelement) kako slijedi:
  • Precizni samopokazni (digitalni) termometar sa 4 kanala- sa više pripadajućih sondi Tip K (NiCr-Ni),
  • Precizni samopokazni (digitalni-osmokanalni) termometar sa 5 pripadajućih sondi Pt 100,
  • Precizni samopokazni (digitalni-dvokanalni) termometar sa pripadajućim sondama: 4x Tip K (NiCr-Ni), 2x Pt 100,
  • Samopokazni termometar (mjerni krug temperature – NT Logoscreen sa 18 kanala) + pripadajuće sonde: Tip K (NiCr-Ni), ili tip Pt 100.

U području pritiska se koristi oprema:

 1. Tlačna vaga (sa dva područja (1 do 60) bar; (10 do 600) bar) sa pripadajućim tegovima.
 2. Dupli manoskop, koji je moguće koristiti u opseg od -0,7 bar do 1 bar.

 

Laboratorij za mašinsku obradu

U sklopu Centra za politehniku je i Laboratorij za mašinsku obradu. Osim naučno-istraživačkog rada iz oblasti mašinske obrade metalnih materijala različitim konvencionalnim postupcima obrade skidanjem strugotine, u Laboratoriji se vrši i izrada različitih rezervnih dijelova za mašine i postrojenja namjenjenih eksternim kupcima i Institutu, kao i izrada epruveta za različite vrste ispitivanja koja se provede u ostalim Laboratorijima Instituta.

U Laboratoriju za mašinsku obraduse koriste oprema:

 1. Precizna ravna brusilica PRB 500/1500,precizno brušenje metala
 2. Suportna brusilica RB 200, brušenje metala
 3. Brusilica – dvoglava EBR-35-14
 4. Brusilica – dvoglava CAT-400
 5. Kratkohodna blanjalica „ ATLAS” – Tip W7
 6. Kratkohodna blanjalica – Tip 300
 7. Univerzalna glodalica – Tip – UHG
 8. Univerzalna glodalicaTip GUK-1N–Prvomajska
 9. Tokarski stroj – Colchester Bantam, Engleska
 10. Tokarski stroj – Tip TES-2/205/1500, tokarenje metala, izrada epruveta i uzoraka za hem.
 11. Tokarski stroj – Tip TVP300/3000, tokarenje metala, izrada epruveta i uzoraka za hem.
 12. Okvirna testera Tip M-35-ST-2-51, rezanje metala i epruveta
 13. Okvirna testera UD-320,rezanje metala i epruveta
 14. Tračna žaga – OPTIsaw SD 350AV, rezanje metala i epruveta
 15. Mašina za odsjecanje – Tip ST 251, rezanje metala
 16. Mašina za odsjecanje- CUTER 3 HP BM 443/SER, rezanje tvrdih metala
 17. Mašina za odsjecanje – CUT, rezanje tvrdih metala
 18. Stubna bušilica – Tip St.B-132, bušenje metala i uzoraka za hemijsku analizu
 19. Stubna bušilica – Tip 501, Boepple Giessen, Njemačka

 

Laboratorij zazavarivanje

Laboratorij za zavarivanje vrši usluge certificiranja zavarivača prema BAS EN – ISO 9606-1, obuku zavarivača, usluge reparaturnog zavarivanja i usluge zavarivačkih radova za potrebe održavanja Instituta.

 

U Laboratoriju za zavarivanje koristi se sljedeća oprema:

 1. Aparati za REL zavarivanje (aparat za zavarivanje i izvor struje za zavarivanje) – 2 kom
 2. Aparati za MAG i MIG/MAG zavarivanje – 2 kom,
 3. Aparati za TIG zavarivanje – 3 kom,
 4. Uređaj za sušenje elektroda,
 5. Pozicioner,
 6. Aparat za plinsko rezanje,
 7. Aparat za plazma rezanje,
 8. Dvostrana brusilica.

 

Kontakt podaci

Kontakt osoba: Doc.dr.sc. Mustafa Hadžalić, viši naučni saradnik

Univerzitet u Zenici, Institut ”Kemal Kapetanović” Zenica

Travnička cesta br.7, 72000 Zenica

Telefon: 032/247-999

e-mail: institut@unze.ba, mustafa.hadzalic@unze.ba