Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici, jedna od organizacionih jedinica unutar Univerziteta u Zenici ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom, kroz  dokumentovane, implementirane i održavane dokumente. Osoblje Instituta  kontinuirano radi na poboljšavanju sistem upravljanja kvalitetom, prioritetno u laboratorijama u skladu sa zahtevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Sistemom upravljanja kvalitetom na Institutu su obuhvaćeni svi procesi neophodni za realizaciju utvrđene politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta.

U ostalim organizacionim jedinicama unutar Instituta sistem upravljanja kvalitetom (QMS) je zastupljen u tolikoj mjeri da ne ugrožava QMS u laboratorijama i OJ u kojima je on već potvrđen. Ostale organizacione jedinice koriste zajedničke QMS dokumente koji su primjenljivi i obavezujući u njihovoj praksi.

Na Institutu je još 1998.godine formiran Savjet za kvalitet, koji je 2023. Preimenovan u Odbor za kvalitet, u čijem sastavu su pomoćnici direktora, voditelji laboratorija, šefovi centara,pomoćnici za kvalitet iz laboratorija Instituta, kao i stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove te koordinator za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke za OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici.

Opći akti UNZE i Instituta su:

 • Statut Univerziteta,
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici,
 • Ostali opći akti Univerziteta prema Statutu Univerziteta
 • Ostali opći akti Instituta

Dokumenti sistema upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom Instituta sadrži dokumente koji su zajednički za sve laboratorije i OJ  unutar Instituta:

 • politika kvaliteta na nivou Instituta – izjava o kvalitetu, kojom su naznačeni osnovni elementi politike i ciljeva kvaliteta, odgovornost prema kupcu, kriterijumi i mjerila kvaliteta usluga i poslovanja Instituta,
 • poslovnik o kvalitetu – osnovni dokument kojim je detaljno opisan način upravljanja kvalitetom unutar akreditovanih laboratorija Instituta,
 • procedure – dokumenti kojima je utvrđen način izvođenja i odgovornost učesnika za izvođenje svih procesa rada koji utiču na sistem upravljanja kvalitetom i kvalitet usluga koje pružaju laboratorije i OJ Instituta,
 • uputstva – dokumenti kojima je detaljno utvrđen način izvođenja određenih, složenih aktivnosti u identifikovanim procesima i
 • zapisi o kvalitetu – dokumenti koji služe kao ulazna podloga ili su rezultat izvođenja procesa rada.

 

sistem upravljanja kvalitetom

Struktura dokumenata sistema upravljanja kvalitetom u Institutu

 

Upravljanje dokumentima

Osnovu za upravljanje dok

umentima na Institutu čini procedura PMI4-03-01: Kontrola dokumenata, koja opisuje način izrade, preispitivanja i odobravanja dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, zatim način čuvanja i izdavanja dokumenata, te sprovođenje izmjena u dokumentima i revizije izdanja dokumenata.

Akreditacije

Laboratorije Instituta posjeduju akreditaciju još od 1998.godine, kada je osoblje Mehaničkog i Metalografskog laboratorija pokazala sposobnost i kompetancije za uspostavljenjem sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa tada važećim standardom EN 45001 po prvi put u Bosni i Hercegovini.

 

Od januara 2011.do augusta 2013.god. Institut je posjedovao i međunarodnu akreditaciju od Norveškog Akreditacionog tijela (NA):

 • TEST 256 – za područja: NDT, mehanička i metalografska ispitivanja metala i
 • CAL 035   – za područja kalibracija: tvrdoće i temperature.

Obzirom da je nacionalni Institut za akreditiranje  BATA, od novembra 2012.godine, postala bilateralni potpisnik sporazuma EA MLA i potpisnik ILAC MRA u području kalibracije, ispitivanja i inspekcije, te prednosti koje nose ovi sporazumi vezano za međunarodno priznavanje izvještaja i certifikata tijela akreditiranih od strane BATA-e, Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici je odustao od daljnjeg procesa akreditiranja od strane NA.