Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici, jedna od organizacionih jedinica unutar Univerziteta u Zenici ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom, kroz  dokumentovane, implementirane i održavane dokumente. Osoblje Instituta  kontinuirano radi na poboljšavanju sistem upravljanja kvalitetom, prioritetno u laboratorijama u skladu sa zahtevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Sistemom upravljanja kvalitetom na Institutu su obuhvaćeni svi procesi neophodni za realizaciju utvrđene politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta.

U ostalim organizacionim jedinicama unutar Instituta sistem upravljanja kvalitetom (QMS) je zastupljen u tolikoj mjeri da ne ugrožava QMS u laboratorijama i OJ u kojima je on već potvrđen. Ostale organizacione jedinice koriste zajedničke QMS dokumente koji su primjenljivi i obavezujući u njihovoj praksi.

Na Institutu je još 1998.godine formiran Savjet za kvalitet, u čijem sastavu su rukovodioci laboratorija/OJ kao i rukovodioci kvaliteta iz laboratorija/OJ Instituta.

Opći akti UNZE i Instituta su:

 • Statut Univerziteta,
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici,
 • Ostali opći akti Univerziteta prema Statutu Univerziteta
 • Ostali opći akti Instituta

Dokumenti sistema upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom Instituta sadrži dokumente koji su zajednički za sve laboratorije i OJ  unutar Instituta:

 • politika kvaliteta na nivou Instituta – izjava o kvalitetu, kojom su naznačeni osnovni elementi politike i ciljeva kvaliteta, odgovornost prema kupcu, kriterijumi i mjerila kvaliteta usluga i poslovanja Instituta,
 • poslovnik o kvalitetu – osnovni dokument kojim je detaljno opisan način upravljanja kvalitetom unutar Instituta,
 • procedure – dokumenti kojima je utvrđen način izvođenja i odgovornost učesnika za izvođenje svih procesa rada koji utiču na sistem upravljanja kvalitetom i kvalitet usluga koje pružaju laboratorije i OJ Instituta,
 • uputstva – dokumenti kojima je detaljno utvrđen način izvođenja određenih, složenih aktivnosti u identifikovanim procesima i
 • zapisi o kvalitetu – dokumenti koji služe kao ulazna podloga ili su rezultat izvođenja procesa rada. 

 

sistem upravljanja kvalitetom

Struktura dokumenata sistema upravljanja kvalitetom u Institutu

 

Upravljanje dokumentima

Osnovu za upravljanje dokumentima na Institutu čini procedura PMI4-03-01: Kontrola dokumenata, koja opisuje način izrade, preispitivanja i odobravanja dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, zatim način čuvanja i izdavanja dokumenata, te sprovođenje izmjena u dokumentima i revizije izdanja dokumenata.

Akreditacije

Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici, od nacionalnog Instituta za akreditiranje BATA, posjeduje slijedeće akreditacije laboratorija:

 • LI-02-02  – za područje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala;
 • LI-02-03  – za područje metalografskih ispitivanja metalnih materijala;
 • LI-02-04 – za područje hemijskih ispitivanja metalnih materijala, te fiziko-mehaničkih  ispitivanja građevinskih  materijala, uključujući i vatrostalne materijale;
 • LK-02-01 – za područje kalibracije uređaja za silu, moment sile i tvrdoće;
 • LK-02-05 – za područje kalibracije mjerila temperature i pritiska.

Od januara 2011.do augusta 2013.god. Institut je posjedovao i međunarodnu akreditaciju od Norveškog Akreditacionog tijela (NA):

 • TEST 256 – za područja: NDT, mehanička i metalografska ispitivanja metala i
 • CAL 035   – za područja kalibracija: tvrdoće i temperature.

Obzirom da je nacionalni Institut za akreditiranje  BATA, od novembra 2012.godine, postala bilateralni potpisnik sporazuma EA MLA i potpisnik ILAC MRA u području kalibracije, ispitivanja i inspekcije, te prednosti koje nose ovi sporazumi vezano za međunarodno priznavanje izvještaja i certifikata tijela akreditiranih od strane BATA-e, Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici je odustao od daljnjeg procesa akreditiranja od strane NA.