Archives for Februar, 2018

CIP, EF I IKK UNZE: POSJETA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Drugog dana boravka u „srcu Šumadije” gradu Kragujevcu delegacija UNZE u sastavu direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, dekan Ekonomskog […]

By Institut | vijesti
DETAIL

CIP, EF I IKK UNZE: POSJETA FAKULTETU INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

U nastojanju da razviju primjerenu regionalnu saradnju direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, dekan Ekonomskog fakulteta doc.dr Alaudin Brkić (EF […]

By Institut | vijesti
DETAIL

Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici

Travnička cesta br. 7; 72000 Zenica Bosna i Hercegovina

Telefon: ++387 32 247 999 (Centrala); ++387 32 402 723 (Direktor)

Email: institut@unze.ba

www.ikk.unze.ba

Vrh
Institut "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici