OPREMLJENOST

Institut posjeduje vlastite laboratorije i specijalizovane opitne stanice, koje se osavremenjuju u skladu sa svjetskim standardima i dostignućima, te kadrovski potencijal sa dugogodišnjim iskustvom, koji se usavršava.

Značajan potencijal i važnu funkciju Institut ostvaruje u okviru Biblioteke, koja raspolaže sa preko 28 000 knjiga, preko 16 000 stručnih časopisa i preko 25 000 raznih tehničkih publikacija, normi, standarda, patenata, te 21 000 svezaka tehničkih publikacija (elaborata, projekata, ekspertiza, izvještaja, kataloga).

Uz pomoć Soroš fondacije i ZE-DO Kantona na Institutu je 1997.god. osnovan Internet centar, čime su stvorene predispozicije da Institut kao kompletno opremljena cjelina bude savremena naučnoistrazivačka institucija.

U visokostručnom istraživačkom potencijalu vrši se polarizacija u dva segmenta. Jedan segment čini kadrovski potencijal orijentiran na naučnoistraživački rad u oblasti industrije čelika, obojenih metala i nemtala, a drugi segment, koji predstavlja kadrovski potencijal u funkciji šireg trzišta, usmjeren je na vršenje usluga, vođenje mikroproizvodnje, te realizaciju eksperimentalnih poluindustrijskih programa za potrebe istraživačkog i razvojnog, te komercijalnog segmenta.

 

ISKUSTVA

Institut ima dugogodišnju saradnju sa velikim sistemima kao što su JP Elektroprivreda BiH čime je stekao ogromna iskustva na različitim ispitivanjima energetskih postrojenja u različitim uslovima u TE “Kakanj”, TE “Tuzla”, “BH Steel  Željezara” Zenica (sada ‘Arcelor Mittal’ Zenica), “Natron” Maglaj, “Heidelberg – cement” Kakanj, RMU Zenica,“Tvornica cementa ” Lukavac, “Elektrobosna” Jajce, “Alloy Wheels” Jajce, “Aluminij” Mostar, “Hidrogradnja” Sarajevo, Cimos TMD Ai d.o.o. Gradačac, “Volkswagen – Sarajevo” Vogošća, „Alternativa“ Sarajevo, „Wagner“ Gradačac, „Menadžer“ Lukavac, „Igman“ Konjic