OPREMLJENOST

Institut posjeduje vlastite laboratorije i specijalizovane opitne stanice, koje se osavremenjuju u skladu sa svjetskim standardima i dostignućima, te kadrovski potencijal sa dugogodišnjim iskustvom, koji se usavršava

Značajan potencijal i važnu funkciju Institut ostvaruje u okviru INDOK centra, koji raspolaže sa preko 28 000 knjiga, preko 16 000 stručnih časopisa i preko         25 000 raznih tehničkih publikacija, normi, standarda, patenata, te 21 000 svezaka tehničkih publikacija (elaborata, projekata, ekspertiza, izvještaja, kataloga).

Uz pomoć Soroš fondacije i ZE-DO Kantona na Institutu je 1997.god. osnovan Internet centar, čime su stvorene predispozicije da Institut kao kompletno opremljena cjelina bude savremena naučnoistrazivačka institucija.

U visokostručnom istraživačkom potencijalu vrši se polarizacija u dva segmenta. Jedan segment čini kadrovski potencijal orijentiran na naučnoistraživački rad u oblasti industrije čelika i obojenih metala, a drugi segment, koji predstavlja kadrovski potencijal u funkciji šireg trzišta, usmjeren je na vršenje usluga, vođenje mikroproizvodnje, te realizaciju eksperimentalnih poluindustrijskih programa za potrebe istraživačkog i razvojnog, te komercijalnog segmenta.

AKREDITACIJE

Institut posjeduje slijedece akreditacije laboratorija:

 • LK-02-01 (za podrucje kalibracije uređjaja za silu, moment sile i tvrdoće);
 • LI-02-02 (za područje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala);
 • LI-02-03 (za područje metalografskih ispitivanja metalnih materijala);
 • LI-02-04 (za područje hemijskih ispitivanja metalnih materijala i naftnih proizvoda, te fizičko mehaničkih ispitivanja građevinskih materijala, uključujući i vatrostalne materijale)
 • LK-02-05 (za područje kalibracije mjerila temperature i pritiska).

RJEŠENJA, OVLAŠTENJA I ODOBRENJA

 • Rješenje o izmjeni i dopuni liste nositelje izrade Studija na okoliš i Plana aktivnosti izdato od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma
 • Ovlaštenje za mjerenje i vrednovanje nivoa buke od Kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 • Rješenje Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije Sarajevo kojim je Institut ovlašten za vršenje stručnog osposobljavanja lica koja  motornih vozila učestvuju u prevozu opasnih materija;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje poslova periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim  postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama na lektroenergetskim objektima i građevinama;
 • Odobrenje za obavljanje ispitivanja iz oblasti certificiranja vozila za pregled vozila sa pogonom na alternativna goriva (LPG, CNG,…) i pregled vozila za prevoz opasnih materija u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim ADR sporazumom izdao od Ministarstva komunikacija i prometa BiH;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva trgovine za vršenje kontrole određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (vatrostalnih materijala, čeličnih boca, sredstava za pranje, hidroizolacionih materijala, posuda za pritiskom, regulatora pritiska, vještačkog đubriva, svih vrsta ljepila);
 • Ovlaštenje Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojednih svojstava građevinskih proizvoda;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje ispitivanja, kalibracije, podešavanje i reparacija ventila sigurnosti na uređajima i instalaciji pod pritiskom i u termoenergetici za potrebe termoenergetske inspekcije;

Sjedište sekretarijata Tehničkog komiteta BAS TC 4 – Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure  se nalazi na Institutu;

Istraživači Instituta su članovi tehničkih komiteta pri Institutu za standardizaciju BiH:

BAS TC 2-  Zavarivanje i srodni postupci;  BAS TC 7 – Okolina;  BAS TC 24 – Ispitivanja bez razaranja

Institut je član Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje uskladjenosti, certifikaciju i verifikaciju na nivou BiH, koja je osnovana 16.11.2005.god.

ISKUSTVA

Institut ima dugogodišnju saradnju sa velikim sistemima kao što su JP Elektroprivreda BiH čime je stekao ogromna iskustva na različitim ispitivanjima energetskih postrojenja u različitim uslovima u TE “Kakanj”, TE “Tuzla”, “BH Steel  Željezara” Zenica (sada ‘Arcelor Mittal’ Zenica), “Natron” Maglaj, “Heidelberg – cement” Kakanj, RMU Zenica, “Krajinametal” Bihać, “Tvornica cementa ” Lukavac, “Metalno” Zenica, “Elektrobosna” Jajce, “Alloy Wheels” Jajce, “Aluminij” Mostar, “Hidrogradnja” Sarajevo, Cimos TMD Ai d.o.o. Gradačac, “Volkswagen – Sarajevo” Vogošća, odnosno veoma širok krug privrednih društava i institucija u BiH, te izvan njenih granica.

U nekim poslovima je ravnopravno učestvovao sa Rafakom iz Poljske, te Ekonerg Holdingom iz Zagreba, te drugim firmama visokog renomea.

Institut je između ostalog bio angažovan i na poslovima sanacije Starog mosta u Mostaru.