POSLOVI DIREKTORA
Direktor doc.dr.sc. Mustafa Hadžalić, viši aučni saradnik
Pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju v.prof.dr.sc. Omer Beganović, viši naučni saradnik
Pomoćnik direktora za tehničko-tehnološke poslove
Menadžer za osiguranje kvaliteta doc.dr.sc. Belma Fakić, viši naučni saradnik

 

CENTAR ZE METALNE MATERIJALE I TEHNOLOGIJE
Šef centra: Dr.sc. Derviš Mujagić, viši naučni saradnik

Laboratorij

Ime i prezime

Zvanje

Radno mesto

Funkcija

Mehanički ispitni laboaratorij

Mr.sc. Branka Muminović

Istraživač savjetnik Istraživač

Voditelj laboratorija

Alma Čelebić-Malkić, dipl.inž.

Viši laborant

Tehnički voditelj

Sinha Korlat-Mahmić, dipl.inž.

Viši laborant

Pomoćnik za kvalitet

Almir Kadrić, mašinski tehničar

Laborant/operater

Sejad Avdić, mašinski tehničar

Laborant/operater

Mehanički kalibracioni laboaratorij

Mr.sc. Branka Muminović

Istraživač savjetnik Istraživač

Voditelj laboratorija

Alma Čelebić-Malkić, dipl.inž.

Viši laborant

Tehnički voditelj

Sinha Korlat-Mahmić, dipl.inž.

Viši laborant

Pomoćnik za kvalitet

Almir Kadrić, mašinski tehničar

Laborant/operater

Sejad Avdić, mašinski tehničar

Laborant/operater

Metalografski laboratorij

Doc.dr.sc. Belma Fakić

Viši naučni saradnik Naučnik

Voditelj laboratorija

Mr.sc. Adisa Burić

Viši laborant

Tehnički voditelj i pomočnik za kvalitet

Edib Horoz, dipl.inž.

Viši laborant

Hemijski laboratorij

Mr.sc. Suvad Kesić

Viši asistent Istraživač

Voditelj laboratorija

Fahrudin Tarahija, dipl.inž

Viši laborant

Tehnički voditelj

Rusmira Sofić, hemijski tehničar

Laborant/operater

Nijaza Hasanica, hemijski tehničar

Laborant/operater

Laboratorij za preradu metala

Dr.sc. Derviš Mujagić

Viši naučni saradnik Naučnik

Voditelj laboratorija

V.prof.dr.sc. Omer Beganović

Viši naučni saradnik Naučnik

Haris Aliefendić, Magistar/diplomirani inženjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara

Laborant/operater

Ivan Čolić, VK majstor plastičar metala

Laborant/operater

Samir Krgo, mašinski tehničar

Laborant/operater

Huso Rebihić, mašinski tehničar Laborant/operater

 

CENTAR ZE NEMETALNE MATERIJALE I TEHNOLOGIJE
Šef centra: Mr.sc. Amel Zahirović, viši asistent

Laboratorij

Ime i prezime Zvanje Radno mesto

Funkcija

Laboratorij za građevinske materijale

Mr.sc. Amel Zahirović

Viši asistent Istraživač

Voditelj laboratorija

Murisa Mucić, dipl.inž

Viši laborant

Tehnilčki voditelj

Mr.sc. Amira Pašalić

Viši istraživač saradnik Istraživač

Pomoćnik za kvalitet

Damir Drinić,

arhitonski tehničar

Laborant/operater

Fikreta Đenanović

mašinski tehničar

Laborant/operater

Laboratorij za keramičke i vatrostalne materijale

Murisa Mucić, dipl.inž

Viši laborant

Voditelj laboratorija

Mr.sc. Amel Zahirović

Viši asistent Istraživač

Tehnički voditelj

Murisa Mucić, dipl.inž

Viši laborant

Pomoćnik za kvalitet

Amel Jašarspahić,

mašinski tehničar

Laborant/operater

Mineraloški laboratorij

 

Mr.sc. Amira Pašalić

Viši istraživač saradnik Israživač

Voditelj laboratorija

Mr.sc. Amel Zahirović

Viši asistent Istraživač

Tehnički voditelj

Anes Halać,

građevinski tehničar

Laborant/operater

Enes Imamović,

metalurški tehničar

Laborant/operater

 

CENTAR ZA OKOLIŠ
Šef centra: Mr.sc. Halim Prcanović, viši asistent

Laboratorij

Ime i prezime Zvanje Radno mesto

Funkcija

Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoliša

Mr.sc. Mirnes Duraković

Viši istraživač saradnik Istraživač

Voditelj i tehnilčki laboratorija

Mr.sc. Sanela Beganović

Viši istraživač saradnik Istraživač

Pomoćnik za kvalitet

Kenan Bašić,

bachelor informatike

Laborant/operater

Vinko Babić, metalurški tehničar

Laborant/operater

Amel Jašarspahić, mašinski tehničar

Laborant/operater

Laboratorij za upravljanje okolišem

Mr.sc. Sanela Beganović

Viši istraživač saradnik Istraživač

Voditelj laboratorija i Pomočnik za kvalitet

Mr.sc. Halim

Prcanović

Viši asistent Istraživać

Tehnički voditelj

Mr.sc. Mirnes Duraković

Viši istraživač saradnik Istraživač

Laboratorij za energetsku efikasnost

Ermina Festić, dipl.inž

Viši laborant

Voditelj laboratorija i Pomočnik za kvalitet

Mr.sc. Halim

Prcanović

Viši asistent Istraživač

Tehnički voditelj

Adnan Alić, dipl inž.

Viši laborant

Semir Šećerović, mašinski tehničar

Laborant/operater

 

CENTAR ZE POLITEHNIKU
Šef centra: Dr.sc. Mustafa Hadžalić, viši naučni saradnik

Laboratorij

Ime i prezime Zvanje Radno mesto

Funkcija

Laboratorij za tehnička mjerenja

 

Mr.sc. Narcisa Jarović-Bajramović

Viši asistent Istraživač

Voditelj i tehnilčki laboratorija

Mr.sc. Melisa Šabanović

Viši laborant

Pomoćnik za kvalitet

Mirzeta Sinanović, mašinski tehničar

Laborant/operater

Nedžad Muratović, elektro tehničar

Laborant/operater

Arin Kadrić, VKV bravar

Laborant/operater

Laboratorij za mašinsku obradu

 

Sadmir Memčić, dipl.ing.maš

Viši laborant

Senada Babahmetović, mašinski tehničar

Laborant/operater

Haris Pašanbegović, VKV metalostrugar

Laborant/operater

Elvedin Buljubašić, VKV metalostrugar

Laborant/operater

Laboratorij za zavarivanje

 

Stjepan Kajasa, mašinski tehničar

Laborant/operater

Zehrudin Arnaut,

VKV zavarivač

Laborant/operater