Centar za nemetalne materijale i tehnologije predstavlja jedan od četiri centra Instituta „Kemal  Kapetanović“, u Zenici. Djelatnost centra vezana je za ispitivanja svježeg i očvrslog  betona, kamena, agregata, cementa, kreča, gipsa, asfalta, betona u konstrukcijama, betonskih cijevi, ivičnjaka i drugih prefabrikata, te maltera, glina,  opekarskih proizvoda, i drugih vrsta građevinskih materijala.

Centar ima mogućnost i vršenja naknadnog dokazivanja kvaliteta materijala ukoliko postoji sumnja u kvalitetu sagrađenih  građevina ili ako je potrebno utvrditi stanje postojeće, a već dotrajale konstrukcije.  Pored  ispitivanja komercijalnih građevinskih materijala, Centar se bavi i ispitivanjem različitih  prirodnih i otpadnih materijala, nusprodukata iz proizvodnje raznih grana industrije i  iznalaženjem mogućnosti njihovog zbrinjavanja i primjene u građevinarstvu i proizvodnji novih  materijala.

Također, centar se bavi poluindustrijskim ispitivanjima pripreme mineralnih sirovina raznim tehnologijma. Posjedujemo više tipova električnih peći,  drobilica, mlinova, separatora, klasifikatora itd.

Centar za nemetalne materijale i tehnologije ima tri laboratorije:

 1. Laboratorij za građevinske materijale
 2. Laboratorij za keramičke i vatrostalne materijale
 3. Mineraloški laboratorij

 

Laboratorij za građevinske materijale

Laboratorij za građevinske materijale i bavi se ispitivanjem građevinskih materijala. Laboratorij posjeduje određeni broj akreditiranih metoda od strane  Instituta za akreditiranje BiH (BATA) po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 za ispitivanje  betona, kamen, agregata, za šta posjedujemo savremenu opremu za  ispitivanje, kao i standarde.

Najznačajnija oprema ovog laboratorija je:

 1. Mašina za obradu uzoraka sa radijalnim pomjeranjem
 2. Mašina za rezanje građevinskih materijala
 3. Elektronička preciznu vagu – KERN EW/E
 4. Elektronička hidrostatičaka vaga – KERN FKB
 5. Hidraulična presa “MATEST” 2000 kN
 6. Hidraulična presa do 5000 kN
 7. Hidrostatičku vagu
 8. Tehnička vaga kapaciteta do 50 kg
 9. Ventilirajuća sušnica “MATEST”
 10. Alkoholni zidni termometar
 11. Ispitna sita sa metalnim žičanim pletivom
 12. Aparat za ispitivanje habanja, brušenjem
 13. CAT mašina za rezanje materijala
 14. Sušnica “Instrumentaria”
 15. Sklerometar
 16. Analitička vaga
 17. Ekscentrični mlin za pripremu uzoraka
 18. Mikser za pripremu uzoraka
 19. Vibro sto
 20. Blenov permeabilimetar
 21. Aparat za kernovanje betona
 22. Mihajlesova vaga

 

Laboratorij za keramičke i vatrostalne materijale

Laboratorij za keramičke i vatrostalne materijale također posjeduje akreditaciju za vatrostalne  materijale po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018, i jedini je takav laboratorij na širem području sa ovom vrstom ispitivanja. Vršimo ispitivanje vatrostalnih materijala, proizvoda od gline i keramike, termo betona, te drugih sličnih proizvoda koji se promjenjuju na mjestima gdje vlada visoka temperatura.

Najznačajnija oprema ovog laboratorija je:

 1. Kriptolna peć za određivanje vatrostalnosti
 2. Kriptolna peć za određivanje vatrostalnosti pod opterećenjem
 3. Ventilirajuća sušnica“MATEST“
 4. Komorna elektro peć “EUP-K 10/1350”
 5. Komorna elektro peć “HERAUS”
 6. Mufolna peć
 7. Mikser za pripremu uzoraka
 8. Vibro sto za pripremu uzoraka
 9. Mašina za rezanje građevinskih materijala
 10. Vaga – kern FKB
 11. Hidraulična presa “MATEST” 2000 kN

Mineraloški laboratorij

U Mineraloškom laboratoriju  se realiziraju eksperimentalni programi magistarskih teza i diplomskih radova, kao i laboratorijske vježbe stručnih predmeta Odsjeka za materijale i Odsjeka za hemijsko inžinjerstvo Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka.

Pored ispitivanja i pripreme komercijalnih materijala laboratorij se bavi i ispitivanjem i pripremom  različitih prirodnih i otpadnih materijala, nusprodukata iz proizvodnje raznih grana industrije i iznalaženjem mogućnosti njihovog zbrinjavanja i primjene, za proizvodnju novih materijala.

Najznačajnija oprema ovog laboratorija je:

 1. Postrojenje za sinterovanje željeznih ruda
 2. Bubanj za homogenizaciju
 3. Rotaciona peć za redukciju ruda
 4. Rotaciona peć
 5. Elektro magnetni seperator
 6. Visoko-intenzivni magnetni seperator
 7. Magnetni seperator
 8. Čeljusna drobilica
 9. Udarna drobilica
 10. Vibracioni mlin sa čeličnim kuglicama
 11. Vibracioni mlin sa valjcima
 12. Kuglični mlin (čelične kugle)
 13. Kuglični mlin (keramičke kugle)
 14. Flotaciona ćelija
 15. Potresni sto za seperaciju
 16. Pokretni kran

 

Kontakt podaci

Kontakt osoba: Mr. sc. Amel Zahirović, viši asistent

Adresa: Travnička cesta 1, 72 000 Zenica

Telefon: +387 32 247 999

E-mail: institut@unze.ba, amel.zahirovic@unze.ba