vijesti

dec
02

REGISTAR SEKUNDARNIH MINERALNIH SIROVINA ZA NJIHOVU PONOVNU UPOTREBU I RECIKLAŽU

Univerzitet u Zenici Institut “Kemal Kapetanović” zajedno sa konzorcijumom institucija i kompanija iz regiona i Evrope uključen je u RIS […]

By Subašić Mirsad | vijesti
DETAIL
sep
16
feb
19

Promocija FIPA brošure u sklopu evropskog projekta “INVEST RM”

Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici sudjeluje kao projektni partner u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom ”Multifaktorski model za investicije u […]

By Subašić Mirsad | vijesti
DETAIL
sep
24

INSTITUT „Kemal Kapetanović“ U ZENICI – 59. GODINA

01. oktobar 2020. godine dan sjećanja na vrijeme prosperiteta društva i nastanka naučnoistraživačke institucije koja do dana današnjeg postoji i [...]
By Subašić Mirsad | vijesti
DETAIL

Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici

Travnička cesta br. 7; 72000 Zenica Bosna i Hercegovina

Telefon: ++387 32 247 999 (Centrala); ++387 32 402 723 (Direktor)

Fax: ++387 32 247 980

Email: institut@unze.ba

www.ikk.unze.ba

Vrh
Institut "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici