AKREDITACIJE

Institut posjeduje sljedeće akreditacije laboratorija:

 • LK-02-01 (za područje kalibracije uređaja za silu, moment sile i tvrdoće);
 • LI-02-02 (za područje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala);
 • LI-02-03 (za područje metalografskih ispitivanja metalnih materijala);
 • LI-02-04 (za područje hemijskih ispitivanja metalnih materijala, te fizičko mehaničkih ispitivanja građevinskih materijala, uključujući i vatrostalne materijale);
 • LK-02-05 (za područje kalibracije mjerila temperature i pritiska).

RJEŠENJA, OVLAŠTENJA I ODOBRENJA

Institut je zahvaljujući svojoj opremljenosti i fleksibilnosti dobio i niz rješenja, ovlaštenja i odobrenja od različitih organa, za obavljanje posebnih poslova, a neka od njih su:

 • Rješenje o izmjeni i dopuni liste nositelje izrade Studija na okoliš i Plana aktivnosti izdato od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma
 • Ovlaštenje za mjerenje i vrednovanje nivoa buke od Kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 • Rješenje Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije Sarajevo kojim je Institut ovlašten za vršenje stručnog osposobljavanja lica koja  motornih vozila učestvuju u prevozu opasnih materija;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje poslova periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim  postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama na lektroenergetskim objektima i građevinama;
 • Odobrenje za obavljanje ispitivanja iz oblasti certificiranja vozila za pregled vozila sa pogonom na alternativna goriva (LPG, CNG,…) i pregled vozila za prevoz opasnih materija u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim ADR sporazumom izdao od Ministarstva komunikacija i prometa BiH;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva trgovine za vršenje kontrole određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (vatrostalnih materijala, čeličnih boca, sredstava za pranje, hidroizolacionih materijala, posuda za pritiskom, regulatora pritiska, vještačkog đubriva, svih vrsta ljepila);
 • Ovlaštenje Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojednih svojstava građevinskih proizvoda;
 • Rješenje Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje ispitivanja, kalibracije, podešavanje i reparacija ventila sigurnosti na uređajima i instalaciji pod pritiskom i u termoenergetici za potrebe termoenergetske inspekcije

Sjedište sekretarijata Tehničkog komiteta BAS TC 4 – Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure  se nalazi na Institutu;

Istraživači Instituta su članovi tehničkih komiteta pri Institutu za standardizaciju BiH:

BAS TC 2-  Zavarivanje i srodni postupci;  BAS TC 7 – Okolina;  BAS TC 24 – Ispitivanja bez razaranja

Institut je član Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje uskladjenosti, certifikaciju i verifikaciju na nivou BiH, koja je osnovana 16.11.2005.god.