Akreditacije i ovlaštenja

AKREDITACIJE

Institut posjeduje sljedeće akreditacije laboratorija:

 • LI-02-02 (za područje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala);
 • LI-02-03 (za područje metalografskih ispitivanja metalnih materijala);
 • LI-02-04 (za područje hemijskih ispitivanja metalnih materijala)
 • LI-02-06 (za fizičko mehaničkih ispitivanja građevinskih materijala, uključujući i vatrostalne materijale);
 • LK-02-01 (za područje kalibracije uređaja za silu, moment sile i tvrdoće);
 • LK-02-05 (za područje kalibracije mjerila temperature i pritiska).

RJEŠENJA, OVLAŠTENJA I ODOBRENJA

Institut je zahvaljujući svojoj opremljenosti i fleksibilnosti dobio i niz rješenja, ovlaštenja i odobrenja od različitih organa, za obavljanje posebnih poslova, a neka od njih su:

 • Rješenje Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ispitivanja i ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda;
 • Rješenje izdato od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma kojim se Institutu “ Kemal Kapetanović“ u Zenici daje ovlaštenje za obavljenje sljedećih stručnih poslova:
  a) izrada studije uticaja na okoliš
  b) izrada strateške studije o procjeni uticaja na okoliš
  c) izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš
  d) izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole
  e) izrada planova za sprečavanje nesreća većih razmjera, izvještaja o stanju sigurnosti, informacija o sigurnosnim mjerama
  f) izrada studija/elaborata za zrak
 • Ovlaštenje za mjerenje i vrednovanje nivoa buke od Kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 • Rješenje Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije Sarajevo kojim je Institut ovlašten za vršenje stručnog osposobljavanja lica koja  motornih vozila učestvuju u prevozu opasnih materija;
 • Odobrenje za obavljanje ispitivanja iz oblasti certificiranja vozila za pregled vozila sa pogonom na alternativna goriva (LPG, CNG,…) i pregled vozila za prevoz opasnih materija u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim ADR sporazumom izdao od Ministarstva komunikacija i prometa BiH;

Naučnici/istraživači Instituta su članovi tehničkih komiteta pri Institutu za standardizaciju BiH:

 • BAS TC 4 – Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure(sjedište sekretarijata ovog Tehničkog komiteta  se nalazi na Institutu);
 • BAS TC 7 – Okolina;
 • BAS TC 38 – Mjeriteljstvo i mjerenja
 • BAS TC 66 – Referentni materijali