OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv: Univerzitet u Zenici, Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici

Adresa: Travnička cesta 7. 72 000 Zenica

tel: 00387 32 247999; 402723

fax: 00387 32 247980

E-mail: institut@ikk.unze.ba

web: ikk.unze.ba

Poslovi direktora

Direktor

Doc.dr.sc. Raif Seferović
CV

tel: 00387 32 402723

fax: 00387 32 247980

E-mail: raif.seferovic@ikk.unze.ba

Stručni saradnik za tehnićko – tehnološke poslove na nivou Instituta

Doc.dr.sc. Edin Terzić
CV

tel: 00387 32 247999; 402723

fax: 00387 32 247980

E-mail: edin.terzic@ikk.unze.ba

Stručni saradnik za finansijsko komercijalne poslove na nivou Instituta   

Mr.ecc. Neira Delić 
CV

tel: 00387 32 247999; 402723

fax: 00387 32 247980

E-mail: neira.delic@ikk.unze.ba

Menadžer za kvalitet na nivou Instituta

Dr.sc. Belma Fakić
CV

tel: 00387 32 247999; 402723

fax: 00387 32 247980

E-mail: belma.fakic@ikk.unze.ba

NAUČNO VIJEĆE

Predsjedavajući 

Doc.dr.sc. Edin Terzić, CV

Članovi Naučnog vijeća

     Doc.dr.sc. Raif Seferović, CV

     Dr.sc. Omer Beganović, CV

     Dr.sc. Belma Fakić, CV

     Dr.sc. Derviš Mujagić,

     Mr.sc. Behar Alić, CV

     Mr.sc. Birman Lošić, CV

     Mr.sc. Mustafa Hadžalić, CV

     Mr.sc. Suvad Kesić, CV

     Mr.sc. Halim Prcanović, CV

     Mr.sc. Branka Muminović, CV

     Mr.sc. Narcisa Jarović-Bajramović, CV

     Mr.sc. Amira Pašalić, CV

     Mr.sc. Duraković Mirnes, CV

     Mr.sc. Sanela Beganović, CV

     Mr.sc. Amel Zahirović,

     Mr.sc. Emina Huseinspahić,

     Mr. ecc. Neira Delić, CV

     Emina Kratina, dipl.inž.met. CV

     Remzija Gušić, dipl.inž.elek. CV