CIP, EF I IKK UNZE: POSJETA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Drugog dana boravka u „srcu Šumadije” gradu Kragujevcu delegacija UNZE u sastavu direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, dekan Ekonomskog fakulteta doc.dr Alaudin Brkić (EF UNZE) i direktor Instituta Kemal Kapetanović doc.dr Raif Seferović (IKK UNZE) bili su gosti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Radni sastanak održan je u dekanatu Ekonomskog fakulteta UKG na kome su bili dekan prof.dr Petar Veselinović, prodekani za nastavu i nauku prof.dr Nenad Stanišić i doc.dr Marko Slavković te prof.dr Srđan Furtula, predstavnik UKG u Nacionalnom timu za razvoj dualnog obrazovanja u Srbiji. Teme sastanka su bile mobilnost nastavnika i studenata, razvoj zajedničkih aplikacija, razvoj dualnog studija na UNZE i UKG, zajedničke aplikacije na EU programe, pomoć u organizaciji PhD studija na EF UNZE, razvoj inovativnih formi preduzetništva i dr.