Mehanički laboratorij Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici u petom ciklusu akreditacije  -obavljeno prvo nadzorno ocjenjivanje od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Mehanički laboratorij Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici u petom ciklusu akreditacije -obavljeno prvo nadzorno ocjenjivanje od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Dana 22.06.2020. godine Mehanički laboratorij Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici je potvrdio  akreditaciju LK-02-01 za područje kalibracije uređaja za mjerenje sile, momenta sile i tvrdoće prema novom izdanju standarda BAS EN ISO/IEC 17025: 2018.

U toku priprema za akreditaciju Mehanički laboratorij je analizirao zahtjeve i potrebe tržišta Bosne i Hercegovine i bazirao se na nabavku nove opreme i dijelova opreme u cilju zadovoljavanja zahtjeva novih metoda u području kalibracije uređaja za mjerenje sile i tvrdoće a posebno sa aspekta kalibracije presa za ispitivanje betonskih uzoraka. Obzirom da su zahtjevi za kalibraciju presa kompleksni i raznoliki, Mehanički laboratorij je kompletirao postojeću opremu i  održao primat u ovoj oblasti, odnosno ostao jedini akreditovani laboratorij u Bosni i Hercegovini za ovo područje. U tom smislu nabavljeno je novo pojačalo signala HBM kvantum sa pripadajućim konektorima i mjernom ćelijom UTM 10, te nova HBM ćelija za silu sa četiri kanala neophodna za provjeru pritisnih ploča kod presa za ispitivanje betonskih uzoraka.

Tokom pripreme za nadzorno ocjenjivanje su definisani rizici, urađena njihova procjena i poduzete aktivnosti da se isti svedu na najmanju moguću mjeru (novi zahtjev standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018), te identifikovane prilike, izvršena njihova procjena i poduzete odgovarajuće mjere.