AKTIVNOSTI IKK VEZANE ZA PROJEKAT HORIZONT 2020 – Projekat InvestRM :Uzorkovanje u depozitima Žune, Hrmza i Meoršje

AKTIVNOSTI IKK VEZANE ZA PROJEKAT HORIZONT 2020 – Projekat InvestRM :Uzorkovanje u depozitima Žune, Hrmza i Meoršje

AKTIVNOSTI IKK VEZANE ZA PROJEKAT HORIZONT 2020

Projekat InvestRM :Uzorkovanje u depozitima Žune, Hrmza i Meoršje

 

  1. TIM InvestRM U TERENSKOJ POSJETI DEPOZITU FLUORITA ŽUNE

Dio projektnog tima InvestRM posjetio je deposit Žune u Bosni i Hercegovini, 10. juna 2020 koji je konzorcij identificirao kao potencijalno ležište fluora. .

Članovi projektnog tima sa Sveučilišta u Zagrebu – Rudarsko-geološkog i naftnog fakulteta, Instituta Kemal Kapetanović – Univerziteta u Zenici i Rudarskog instituta Prijedor, zajedno sa studentima i supervizorima sa Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Zenici, proveli su jedan dan na terenu i uspjeli prikupiti uzorke za daljnju analizu. Ova analiza će biti osnova za donošenje konačne odluke o nastavku faze eksploatacije ali i za rad studenata na njihovim magistarskim radovima.

  1. TIM InvestRM U TERENSKOJ POSJETI DEPOZITU FLUORITA KREŠEVO

Od 10. do 12. juna, tim InvestRM sa Univerziteta u Zenici – Institut Kemal Kapetanović i Rudarski institut Tuzla, zajedno s odabranim studentima i mentorima sa Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Tuzli vršili su ispitivanje terena i uzorkovanje na ležištima “Hrmza” i “Meovršje” koji se nalaze u općini Kreševo.

Na ležištu „Hrmza“ vršili su uzorkovanje dva rudarska depoa koja su preostala iz razdoblja bivše podzemne eksploatacije realgar-auorpigment rude.

 

Prihvaćene su slijedeće teme:

  1. Student: Amila Abazović, Mentor Prof. Marina Jovanović
    Tema: „Physical and chemical processes of separation of components from the  fluorite ore at deposit Žune“
  1. Student: Fahrudin Tarahija, Mentor Prof. Adnan Mujkanović
    Tema: „Physical and chemical processes of separation of harmful components from the fluorit ore at deposits Hrmza and Meovršje in Kreševo region“