INSTITUT „Kemal Kapetanović“ U ZENICI – 59. GODINA

INSTITUT „Kemal Kapetanović“ U ZENICI – 59. GODINA

01. oktobar 2020. godine dan sjećanja na vrijeme prosperiteta društva i nastanka naučnoistraživačke institucije koja do dana današnjeg postoji i daje doprinos zajednici zadržavajući sve svoje karakteristike prilagođavajući se zahtjevima zajednice i tržišta.

Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici naučnoistraživačka institucija osnovana 1961 godine, u službi je poslovnih subjekata pružajući usluge: rješavanje tehnoloških problema, unapređenje i razvoj novih proizvoda i tehnologija, kalibracija opreme, tehničko-tehnološka ispitivanja, različite obuke (zavarivača, vozača ADR vozila),  mjerenja, te realizaciju projekata s ciljem očuvanja zdravog okoliša. Institut je sačuvao i iznjedrio kadrovski i materijalni potencijal (akreditovane laboratorije, postrojenja za mikroproizvodnju) koji je, primjenjujući znanja i dugogodišnja iskustva spreman za hvatanje u koštac sa problemima savremenog društva i predlaganje rješenja u skladu sa svjetskim standardima.

Institut je prepoznat od strane Skupštine ZE-DO kantona kao značajan potencijal, te je donošenjem Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša 2013. godine definisala da se u Institutu formira Centar za monitoring okoliša koji je u fazi opremanja i akreditacije. Na taj način omogućeno je vršenje monitoringa okoliša u ZE-DO kantonu prema evropskim standardima i uvezivanje u sistem monitoringa na nivou Evrope i svijeta.

Institut se sa institucijama u Bosni i Hercegovini i regiji uključuje u projekte koje finansira Evropska zajednica što instituciji i istraživačima omogućava komunikaciju i mogućnost razmjene znanja i iskustava.

Kao jedna od institucija neophodnih za obavljanje naučnoistraživačkog rada koji u razvijenom društvu predstavlja nosioca tehnološkog napretka, može se reći da Institut svojim 59. godišnjim djelovanjem alarmira na potrebu za održavanjem i jačanjem ove djelatnosti kao neminovan put razvoja društvene zajednice.

Čestitke svim zaposlenicima i interesnim zajednicama!