REGISTAR SEKUNDARNIH MINERALNIH SIROVINA ZA NJIHOVU PONOVNU UPOTREBU I RECIKLAŽU

REGISTAR SEKUNDARNIH MINERALNIH SIROVINA ZA NJIHOVU PONOVNU UPOTREBU I RECIKLAŽU

Univerzitet u Zenici Institut “Kemal Kapetanović” zajedno sa konzorcijumom institucija i kompanija iz regiona i Evrope uključen je u RIS projekte koji su pod okriljem Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT). EIT je sastavni dio Obzora Eurpa koja je naučnoistraživačka inicijativa Evropske unije i planirana je da traje 7 godina, a nastavak je nedavnog programa Horizon 2020 i prethodnih okvirnih programa za istraživanje i tehnološki razvoj.

Jedan od tih projekata je i RIS ALiCE, čija je oblast delovanja cirkularna ekonomija, pretvaranje industrijskog ili rudarskog otpada/jalovine u potencijalnu sirovinu za dalju upotrebu. U okviru projekta RIS ALiCE (https://aliceregistry.eu/) razvijen je novi registar za sekundarne mineralne sirovine (industrijski i rudarski otpad/nusproizvodi) sa podacima koji su od interesa za proizvođače i korisnika mineralnog otpada.

Registar je napravljen za region Istočne i Jugoistočne Evrope (EESE). Cilj je ono što predstavlja teret i otpad za jednu granu industrije da pronađe način da to prenamijeni i iskoristi u drugoj grani industrije, a dio je inicijative ZeroWaste, odnosno da se poveća nivo reciklaže koja će imati mnogo manje otpada. na kraju ciklusa.

U tom pravcu kreirana je onlajn baza podataka (registar) sa slobodnim pristupom, gdje preduzeća koja imaju sekundarne sirovine, jednostavnom registracijom mogu doprinijeti povećanju baze podataka dodavanjem podataka o svojim sirovinama/mineralnom otpadu. Ovu bazu podataka treba koristiti za informiranje građevinskih kompanija o potencijalnim sirovinama koje bi koristile u svom proizvodnom procesu. Registar nudi “tržište” sekundarnih sirovina za njihovu potencijalnu upotrebu u građevinskom sektoru (cementare i druge zainteresirane strane).

Pozivamo vas (posebno proizvođače i korisnike mineralnog otpada) da posjetite web stranicu: https://alice-registry.eu/ i pomoću registra podijelite svoje podatke o sekundarnim sirovinama. #RISALiCE