• Certificiranje vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u,
  • Obuka i ispit vozaca vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u