Rukovodilac laboratorija

Mr. Birman Lošić dip.inz.fiz. CV

email:
birman.losic@ikk.unze.ba

Tehnički rukovodilac

Marko Iličić dip.inz.

email:
marko.ilicic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/119
Fax: 032 247 980

Dominatna djelatnost laboratorija su ispitivanja bez razaranja proizvoda i poluproizvoda metalne industrije i ispitivanja postrojenja i infrastrukturnih objekata prije i u toku eksploatacije.

Pored toga laboratorij se bavi i mikrostrukturnim ispitivanjima materijala skanirajucom elektronskom mikroskopijom.

Ispitivanja bez razaranja ukljucuju sljedece vrste ispitivanja:

 • Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja) i odlivaka, 
 • Ultrazvucno ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja), 
 • Ultrazvucno ispitivanje poluproizvoda i proizvoda (odlivci, otkivci, lezajevi i dr.) 
 • Ultrazvucno mjerenje debljine zida (komponente razlicitih postrojenja u toku eksploatacije), 
 • Mjerenje debljine nanešenih slojeva na metalne proizvode, 
 • Mjerenje hrapavosti metalne površine, 
 • Magnetofluksno ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja), odlivaka, otkivaka i drugih poluproizvoda ili proizvoda metalne industrije, 
 • Penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva (proizvodi, konstrukcije i postrojenja), odlivaka, otkivaka i drugih poluproizvoda ili proizvoda metalne industrije i 
 • Vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva, poluproizvoda i proizvoda u metalnoj industriji, pregled komponenti postrojenja i konstrukcija u toku eksploatacije ukljucujuci endoskopski pregled unutrašnjih površina nedostupnih za direktni vizuelni pregled.

Za navedena ispitivanja laboratorij je opremljen odgovarajucom opremom koja je u potpunosti kompatibilna sa zahtjevima relevantnih evropskih standarda koji se odnose na ocjenu kvaliteta i uskladjenost proizvoda, odnosno konstrukcija i postrojenja nakon izrade ili podobnosti pojedinih komponenti za dalju eksplotaciju

Znacajniji realizovani poslovi ukljucuju:

 • ispitivanja i ocjenu stanja koltovskih postrojenja (blokovi 5, 6 i 7 TE “Kakanj”, blokovi 1 i 6 TE “Tuzla”, ugljeni kotlovi UKO-1, UKO 2, UKO 3 i lužni kotao LUKO 4 u preduzecu “Natron” Maglaj);
 • ispitivanje zavarenih spojeva na celicnim konstrukcijama mostova (“Vijadukt Bijela”, “Dobrinja”,  “Begov Han”, “Klašnice”, “Osanica”, “Kakanj” i dr.),
 • ispitivanja zavarenih spojeva na razlicitim cijevnim sistemima, posudama pod pritiskom i instalacijama pri izradi ili u toku eksploatacije (cijevni sistemi i posude pod pritiskom kotlovskih postrojenja blokova 5, 6 i 7 TE “Kakanj”, cijevnim sistem kotlovskog postrojenja blokova 5 TE „Tuzla“, parovodi blokova 5 i 6 TE “Kakanj”, cijevni sistemi instalacija na elektro peći Arcelor Mittal Zenica i dr.