Rukovodilac laboratorija

Mr. sc. Amira Pašalić CV
email: amira.pasalic@ikk.unze.ba

 

Tehnički rukovodilac za hemijsko područje

Tarahija Fahrudin, dipl.inž.teh. CV
email: fahrudin.tarahija@ikk.unze.ba

 

Tehnički rukovodilac za keramičko-minerološko područje

Murisa Mucić, dipl.inž.met.mat. CV
email: murisa.mucic@ikk.unze.ba

Osnovna djelatnost Hemijskog dijela laboratorija je:

  • Hemijska analiza metala,
  • Hemijska analiza nemetala (rude, troske, vatrostalni materijali, kamen, zemlja, i sl.)
  • Fizičko – hemijska ispitivanja čvrstih i tečnih goriva i maziva (ugalj, nafta i naftni proizvodi),
  • Ispitivanja u oblasti analitičke i organske hemije,
  • Hemijska ispitivanja otpadnih voda.

Osnovna djelatnost Keramičko mineraloškog dijela laboratorija je:

  • Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava građevinskih i vatrostalnih materijala (kamen, kameni agregat, beton, vatrostalne opeke, vatrostalni betoni i dr.).
  • Kvantitativna hemijska analiza širokog spektra metalnih i nemetalnih materijala provodi se korištenjem razlićitih metoda (absorpciona spektrofotometrija, emisiona spektrometrija, spektrografija i dr.).

Hemijsko – keramičko mineraloški laboratorij je akreditovan je od strane BATA u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2006.