Rukovodilac Metalografskog laboratorija /  Rukovodilac kvaliteta Instituta ( PRQ)

Dr. sci. Mr. Belma Fakić dip.inz.met. CV

email:
Belma.Fakic@ikk.unze.ba

Tehnički rukovodilac

Adisa Burić dip.inz.met. CV

email:
Adisa.buric@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/114
Fax: 032 287 666

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Osnovna djelatnost Metalografskog laboratorija je metalografska analiza metalnih materijala.

Personalni sastav Metalografskog laboratorija:

Rukovodilac Metalografskog laboratorija dr.sci.Belma Fakić – naučni saradnik

Tehnički rukovodilac Metalografskog laboratorija – Adisa Burić, dipl.inž.met.

Rukovodilac kvaliteta Metalografskog laboratorija – Edib Horoz, dipl.inž.met.

Laboratorij ima uređen sistem upravljanja kvalitetom prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025/2006
(http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Certifikati/LI/Certifikat-LI-02-03.pdf) i akreditovan je za metalografska ispitivanja metalnih materijala i proizvoda od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine – BATA (dodatak akreditaciji http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-02-03.pdf).

Laboratorij u svom sastavu ima odjeljenje sa svjetlosnim (optičkim) mikroskopima, odjeljenje za termičku obradu i odjeljenje sa skenirajućim elektronskim mikroskopom. Mikroskopska analiza na svjetlosnim mikroskopima uključuje ispitivanja: čistoće materijala u smislu prisustva tipa, količine i rasporeda nemetalnih uključaka, veličine primarnog austenitnog zrna kao i veličine sekundarnog zrna u mikrostrukturi, mikrostrukture livenog gvožđa – oblik, raspored i veličinu grafita, veličine i rasporeda karbida u meko žarenom i kaljenom stanju, mikrostrukture i makrostrukture nakon raznih vidova termičke obrade, mikrostrukture i makrostrukture zavarenih spojeva.

Laboratorij na kalibrisanoj opremi provodi mjerenje dubine razugljeničenja, debljine oksidnih i metalnih prevlaka, efektivne dubine površinski otvrdnutih slojeva (cementacija, nitriranje…), kao i ispitivanje mikrotvrdoće od 0,01HV do 0,2HV te  makrotvrdoće od 0,2HV do 30HV.

Kompetentnost osoblja Metalografski laboratorij potvrđuje učešćem u međulaboratorijskim poređenjima i ispitivanjem osposobljenosti (PT/ILC šeme). U proteklom period je laboratorij učestvovao u šemama koje su organizovali IFEP – Njemačka, ILT- Argentina i KOMIM – Srbija. Laboratorij je u pomenutim provjerama osposobljenosti ostvario odlične rezultate i dobio certifikate za učešće.

Laboratorij raspolaže sa savremenom opremom:

 • Stereo mikroskop Technival 2
 • Moderni optički mikroskop Olympus sa dodatnom opremom – analogna i digitalna kamera, kompjuter sa software-om Analysis 5.1 za pohranu slike sa mikroskopa i kvantitativnu analizu
 • Modul za ocjenu veličine zrna
 • Modul za ocjenu mikrostrukture grafita
 • Kolor printer za printanje slike sa kompjutera, mikroskopa i fotoaparata
 • Uredjaj Zwick za ispitivanje tvrdoće sa rasponom opterećenja od 0,098N do 298N
 • Foto-kamera Olympus ZS-17
 • Dilatometar za određivanje preobražajnih (Ac) tačaka,
 • Dilatometar za izradu TTT dijagrama,
 • Uređaj za ispitivanje prokaljivosti  – Jominy
 • Laboratorijske peći za obavljanje razlicitih termičkih tretmana.

U martu 2014. god. u Metalografskom laboratoriju je instaliran i pušten u rad skenirajući elektronski mikroskop PHILIPS  XL-30.

Skenirajuci elektronski mikroskop XL-30 sa EDS analizatorom se koristi za pregled i analizu mikrostrukture anorganskih materijala, analizu površine i promjena na površini, odredivanje velicine i sastava cestica – ze ekološke namjene te analizu preloma površine, polukvantitativna analiza tankih slojeva, lokalna polukvantitativna analiza nehomogenih uzoraka.

Uredaj omogućava brzu i tačnu identifikaciju grešaka u/na materijalu u različitim fazama proizvodnje, što omogucava brže i učinkovitije uklanjanje tih nedostataka.

dilatometar ditirc
slika
dilatometar - amsler

Prezentacija – Metalografski laboratorij (PPTX):