Rukovodilac organizacionog sektora:
Mr. sc. Emina Huseinspahic, dipl.pravnik

email:
Emina.huseinspahic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999
Tel: 032 402 723
Fax: 032 247 98

Djelokrug rada:

  • pravni poslovi
  • kadrovski poslovi
  • opći poslovi