Djelatnosti u oblasti zastite od pozara:

 • Pregled investiciono-tehnicke dokumentacije s aspekta primijenjenosti mjera i normativa zastite od pozara.
 • Izrada izvoda (elaborata zastite od pozara) o primjenjenim mjerama zastite od pozara u investiciono -tehnickoj dokumentaciji;
 • Pregledi izvedenog stanja objekata i postrojenja s aspekata primjenosti mjera i normativa zastite od pozara;
 • Izrada planova zastite od pozara;
 • Izrada uputstava za obuku lica koji rukuju zapaljivim i eksplozivnim materijama;
 • Strucno osposobljavanje radnika za rukovanje zapaljivim i eksplozivnim materijama;
 • Izrada elaborata o prostornom rasprostiranju i katagorizacija zona opasnosti od pozara i eksplozije;
 • Pruzanje strucne pomoci radnim organizacijama na provodjenju i unapredjenju zastite od pozara

Djelatnosti u oblasti zastite na radu:

 • Pregledi investiciono-tehnicke dokumentacije i izrada elaborata-posebnih priloga o primjeni mjera zastite na radu sa izdavanjem potvrda; 
 • Pregled izvedbenog stanja objekata, postrojenja i tehnoloskih cjelina sa aspekta primjene mjera zastite na radu;
 • Strucne ekspertize, vjestacenje uzroka nesrece na radu i havarija;
 • Izrada opstih akata zastite na radu;
 • Izrada prirucnika iz djelokruga obucavanje i osposobljavanje radnika;
 • Izrada tehnickih upustava za bezbjedan rad na radnim mjestima; 
 • Obucavanje radnika iz oblasti zastite na radu;
 • Kontrolni proracuni posuda pod pritiskom,
 • Ispitivanje posuda pod pritiskom,
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija i zastite od previsokog napona dodira na elektricnim instalacijama i postrojenjima kao i druga elektricna mjerenja i ispitivanja; 
 • Pruzanje strucne pomoci radnim organizacijama u provodjenju i unapredjivanju zastite na radu.