Rukovodilac zavoda

Emina Kratina dip.inz CV

email:
emina.kratina@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/113
Fax: 032 247 980

Zavod za fizičku metalurgiju  u svom sastavu ima tri laboratorija: Fizikalni, Mehanički i Metalografski. Mehanički – ispitni i kalibracioni te Metalografski laboratorij su 1998. godine prvi u BiH dobili akreditaciju državnog Zavoda za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente BiH (danas Institut za akreditiranje BATA), čime su ispunili zahtijeve u to vrijeme važećeg evropskog standarda EN 45001 u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja i kalibracija iz dijelokruga svoje djelatnosti. Stupanjem na snagu novog standarda BAS EN ISO/IEC 17026/2000 za ispitne i kalibracione laboratorije, svi laboratoriji Zavoda uključujući i Fizikalni laboratorij uspostavili su, provode i održavaju sistem kvaliteta u skladu sa njegovim zahtijevima.

Tokom redovnih nadzora od strane nacionalnog tijela za akreditiranje BATA, u periodu od 2003.godine, Mehanički kalibracioni i Mehanički ispitni, te Metalografski laboratorij su održali akreditaciju prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025/2006 te na taj način potvrdili kompetentnost osoblja zaposlenog u laboratorijama.

Aktivnosti laboratorija Zavoda su uglavnom okrenute tržištu Bosne i Hercegovine a i šire u regionu. Djelovanje laboratorija vidljivo je i u okviru naučno-istraživačkog rada u Institutu, u osvajanju proizvodnje i eksperimentalnoj proizvodnji određenih materijala u Institutu kao i u okviru ekspertiza i sličnih stručnih radova, te ispitivanjima za potrebe suda. Sumirajući rezultate ispitivanja svojih laboratorija vrši ocjenu kvaliteta materijala po najnovijim izdanjima domaćih (BAS) i međunarodnih standarda (EN, ISO), klasificira i izdaje certifikat za analizirani materijal, a označavanje materijala je u skladu sa najnovijim izdanjem stanarda BAS EN 10027-1 i BAS EN 10027-2.

Zahtjevi tržišta u sadašnjem trenutku su najviše vezani za kalibraciju uređaja za mehanička ispitivanja – kidalice, prese, dinamometri, aparati za ispitivanje tvrdoće; ispitivanje i ocjena usklađenosti rebrastog betonskog čelika i armaturnih mreža,zatim identifikacija i reatestacija  materijala,ispitivanja komponenti termoenergetskih postrojenja u cilju ocjene stanja materijala,  kompletna mehanička, metalografska i NDT ispitivanja, kao i ispitivanja  za kvalifikaciju tehnologije zavarivanja prema standardu BAS EN 15614.

IBR(Ispitivanje bez razaranja)- NDT(Non destructive testing)  metalnih proizvoda na terenu i u laboratoriju uvijek je zauzimao posebno važno mjesto u djelatnosti Zavoda.

Ta ispitivanja obuhvataju vizuelna, radiografska,ultrazvučna,magnetna i penetrantska ispitivanja za koje Zavod ima certificirano osoblje nivoa II po SECTOR CERTU.