Rukovodilac zavoda

Mr. sc. Amel Zahirović

email:
Amel.zahirovic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/140
Fax: 032 247 980

Bogata domaca sirovinska baza crne metalurgije uslovila je razvoj i ponovno pokretanje Zavoda za rude i gvozdje pri Metalurskom institutu “Kemal Kapetanovic” , a u cilju istrazivacke djelatnosti u toj oblasti – od laboratorijskih ispitivanja, do poluindustrijskih ispitivanjan pojedinih postupaka.

Opsti tehnicki napredak na polju pripreme ruda, zabiljezen u poslijednje vrijeme, otvara siroke mogucnosti postizanja povoljnih ekonomskih efekata u kompleksnom postupku prerade mineralnih sirovina.

Istrazivanja adekvatnih rjesenja pripreme sirovina otvaraju sve sire mogucnosti koristenja prirodnih resursa i otvaraju perspektivu ekonomicnije prerade.

Da bi se uspjesno rjesili zahtjevi u toj oblasti pokrenut je Zavod za pripremu ruda koji se bavi laboratorijskim i poluindustrijskim ispitivanjima raznih tehnologija pripreme mineralnih sirovina, u prvom redu za potrebe crne metalurgije, a u okviru raspolozive opreme i za potrebe drugih industrija.

Za laboratorijska i poluindustruijska ispitivanja koristi se relativno savremena oprema, koja omogucava tretman mineralnih sirovina postupcima kao sto su:

  • drobljenje
  • susenje
  • mljevenje
  • klasiranje
  • magnetno separiranje (suhi i mokri postupak)
  • aglomeriranje (sinterovanjem i peletiziranje)

Laboratorijski obim ispitivanja vrsi se na opremi odgovarajuci dimenzija za obradu manjih uzoraka. Za ovu vrstu zavod raspolaze sa vise tipova drobilica, mlinova, susara, sita, magnetnim seperatorima, laboratorijskim pecima i dr.

Poluindustrijska ispitivanaja provode se u svrhu provjere rezultata, kao i odredjivanje pojedinih parametara u cilju preciziranja tehnoloskih postupaka za pokretanje industrijskih postrojenja.

Za ovu svrhu koristi se adekvatni tipovi drobilica, mlinova, sita, sinter postrojenje sa kapacitetom do 80 kg, peletizacioni bubanj, rotaciona zarna pec duzine 12 m ( sa maksimalnom  temperaturom do 1500 0C), te ostali mjerni i kontrolni uredjaji.