UNIVERZITET U ZENICI INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ” U ZENICI

Spisak doktora sa temama doktorskih radova

BEGANOVIĆ OMER, doktor tehničkih nauka
“Doprinos izučavanja uticaja nepotpunog rekristalizacionog žarenja na puzanje deformaciono ojačane superlegure Nimonic 80A”

FAKIĆ BELMA, doktor tehničkih nauka
“Modifikacija sadržaja kroma, nikla i aluminija u precipitaciono ojačanom čeliku 17-7PH namijenjenog za proizvodnju komponenti automobilskih motora”

MUJAGIĆ DERVIŠ, doktor tehničkih nauka
“Doprinos istraživanju uticaja mikrolegiranja sa borom, cirkonijem i telurom na osobine austenitnog nehrđajućeg čelika sa dodatkom sumpora X80CrNiS18-19”

SEFEROVIĆ RAIF, doktor tehničkih nauka
“Prilog određivanju stabilnosti pilnog diska velikih dimenzija” pogledaj

TERZIĆ EDIN, doktor tehničkih nauka
“Razvoj prototipa aparature za kalibracije kontaktnih senzora za mjerenje temperatura”

ALIĆ BEHAR, doktor tehničkih nauka
„Uticaj  dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u pocesu TIG zavarivanja“

Spisak doktora O.J. Institut Kemal Kapetanović u Zenici sa temama magistarskih radova

Doc.dr.sc. BEGANOVIĆ OMER,
“Dodatno ojačavanje super legure Nimonic 80A postupkom kontrolisanog valjanja”

Dr.sc. FAKIĆ BELMA,
“Uticaj postupaka zavarivanja na fiziko-metalurške karakteristike čelika: S355J2G3, 16Mo3 i 13CrMo4-5 u zoni uticaja toplote”

Dr.sc. MUJAGIĆ DERVIŠ,
“ Promjene makro i mikrosrukture superlegure Nimonic 80A u toku kovanja ingota”

Doc.dr.sc. SEFEROVIĆ RAIF,
“Izrada modela algoritma za izbor dinamičkih konstrukcionih veličina pila za vruće rezanje”

Doc.dr.sc. TERZIĆ EDIN,
“Smanjivanje potrošnje primarne energije korištenjem obogaćenog zraka kisikom u valjaoničkim pećima “

Doc.dr.sc. ALIĆ BEHAR,
“Uticaj stepena deformacije na očvršćavanje nehrđajućeg austenitnog čelika X5CrNiMo 18 12 kod hladne obrade vučenjem”