Promocija FIPA brošure u sklopu evropskog projekta “INVEST RM”

Promocija FIPA brošure u sklopu evropskog projekta “INVEST RM”

Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici sudjeluje kao projektni partner u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom ”Multifaktorski model za investicije u sektoru mineralnih sirovina”, finansiranog od strane EIT-a (Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju) kroz program KIC Raw Materials.

Projekat se realizira pod rukovodstvom RGNF-a Univerziteta u Zagrebu, uz učešće pet partnerskih institucija iz BiH (Rudarski institut d.d. Tuzla, Institut Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici, Rudarski institut Banja Luka, Rudarski institut Prijedor, Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske) i potpomognut od strane Montanuniversitat Leoben (Austrija), Geološkog zavoda Slovenije i Cemex-a Hrvatska kao industrijskog partnera.

Tokom 2019. godine, konzorcij europskog projekta ”InvestRM” u suradnji s Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) izradio je promotivnu brošuru namijenjenu promociji najperspektivnijih ležišta antimonita, boksita, fluorita i magnezita u Bosni i Hercegovini za strane ulagače. Brošura je rezultat dvogodišnjeg rada projektnog konzorcija na razvoju aplikacije koja na jednom mjestu okuplja provjerene i relevantne informacije o 120 ležišta i pojava kritičnih mineralnih sirovina u Bosni i Hercegovini, ali i strukturirane ekonomske, pravne i socijalne podatke prema entitetima. Najperspektivnijih 14 ležišta uvršteno je u brošuru koja je besplatno dostupna za download na službenoj stranici projekta. Brošura će biti promovirana putem nacionalnih i regionalnih agencija u Bosni i Hercegovini, na nacionalnim Informativnim danima te putem registra za mineralne sirovine Zapadnog Balkana. Krajnji je cilj da brošura dođe do zainteresiranih ulagača u Zapadnoj Europi koji nemaju prilike dobiti ažurirane podatke o kompleksnoj strukturi Bosne i Hercegovine na jednom mjestu.

Ispred RGNF-a Zagreb, na projektu sudjeluju izv.prof. Sibila Borojević-Šoštarić, dr.sc. kao voditeljica projekta i doc. Vječislav Bohanek, dr.sc., dok su ispred Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici kao projektnog partnera na projektu angažovani naučni saradnik Mustafa Hadžalić, dr.sc., v.asist. Amel Zahirović, mr.sc i Fahrudin Tarahija dipl inž.met.

InvestRM aplikaciji možete pristupiti putem linka: https://investrm.eu/app-tb/.

Brošuru možete besplatno preuzeti ovdje: PDF.