Biblioteka INDOK centra Metalurskog instituta “Kemal Kapetanovic” Zenica Univerziteta u Zenici je najveća jedinica Univerzitetske biblioteke. Biblioteka ima bogat fond strucnih knjiga, casopisa, standarda i drugih publikacija. Raspolaze sa oko 28000 knjiga, 710 naslova casopisa sa 16000 uvezanih svezaka, zatim 21000 svezaka tehnickih publikacija (elaborata, projekata, ekspertiza, izvjestaja, standarda, kataloga itd.).

U biblioteci je prvenstveno zastupljena literatura iz oblasti crne metalurgije, hemije, prerade metala, elektro tehnike, masinstva, ekologije, a u novije vrijeme i informatike.  Bibliotecki fond je uglavnom na stranim jezicima sa najvecim brojem naslova na njemackom, engleskom, ruskom i drugim jezicima.

U fondu periodike nalaze se tri vodeca casopisa iz oblasti metalurgije u kontinuitetu od kraja 19. stoljeca do danas : Stahl und Eisen (od 1883 god.), Iron and Steel (od 1880 god), Archiv für das Eisenhuttenwesen (sada promjenjen naslov : Steel Research – od pocetka izlazenja 1927 god.). Biblioteka takodje posjeduje u kontinuitetu od 10 i vise godina kapitalne metalurske casopise: Acta Metallurgica, Materials Transactions JIM, Metallography, Metal Science, Journal of Metals, Neue Hütte, Giesserei i drugi. Najpoznatiji metalurski sekundarni casopis Metals Abstracts sa indeksom koji je konvencionalna publikacija bibliografskog informacionog sistema METADEX biblioteka posjeduje od prve godine izlazenja do 1991, kao i Alloys index kao dopunsku publikaciju uz METADEX za legure.

U biblioteckom fondu su zastupljene djelimicno ili komplentno slijedece zbirke medjunarodnih, regionalnih, nacionalnih i specijalnih standarda : ISO, IEC, Euronorm, DIN, EN, JUS, TGL, GOST, BS, NF, ASTM, VDI/ VDE, Metalbiro, IEEC, Propisi Stahl Eisen : Prüfblätter, Werkstofblätter, Betriebsblätter i drugi.

Obrada bibliotecke gradje vrši se prema medjunarodnim ISBD standardima.Biblioteka se sluzi vlastitim klasifikacijskim sistemom, a jedan dio gradje je klasificiran prema UDK klasifikaciji. Za sav bibliotecko dokumentacioni materijal vode se odgovarajuci katalozi : abecedni (autorski i naslovni) i strucni. Obzirom na raznovrnost gradje autorski i naslovni katalog dijele se na vise posebnih kataloga, a za standarde se vode numericki katalozi. Tokom 1999. godine zapocete su aktivnosti na projektu “Automatizacija biblioteke”, koje su zbog nedostatka sredstava prolongirane.

Obzirom da je Univerzitetska biblioteka 2008. godine postala clanica slovenacke COBISS mreze, to je planirana strucna obrada kompletnog fonda biblioteke Instituta u okviru COBISS-a. Provođenje navedenog projekta će ujedno znaciti virtualizaciju biblioteke i vecu dostupnost sirem broju korisnika.