Rukovodilac zavoda

Mr. Suvad Kesić, dip.inž CV

email:
suvad.kesic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/152
Fax: 032 247 980

Unutar zavoda za Metalušku hemiju se nalazi Hemijsko – keramičko mineraloški laboratorij.

Osnovna djelatnost Hemijskog dijela laboratorija je:

  • Hemijska analiza metala,
  • Hemijska analiza nemetala (rude, troske, vatrostalni materijali, kamen, zemlja, i sl.)
  • Fizičko – hemijska ispitivanja čvrstih i tečnih goriva i maziva (ugalj, nafta i naftni proizvodi),
  • Ispitivanja u oblasti analitičke i organske hemije,
  • Hemijska ispitivanja otpadnih voda.

Osnovna djelatnost Keramičko mineraloškog dijela laboratorija je:

  • Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava građevinskih i vatrostalnih materijala (kamen, kameni agregat, beton, vatrostalne opeke, vatrostalni betoni i dr.).
  • Kvantitativna hemijska analiza širokog spektra metalnih i nemetalnih materijala provodi se korištenjem razlićitih metoda (absorpciona spektrofotometrija, emisiona spektrometrija, spektrografija i dr.).

Hemijsko – keramičko minerološki laboratorij je akreditovan od strane BATA u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2006.